doğmaq

doğmaq
f.
1. Dünyaya bala gətirmək; balalamaq. Uşaq doğmaq. Bala doğmaq. – Sənin kimi oğlanı; Analar tək-tək doğar. (Bayatı). . . Bacım Fatma da hamilə idi və doğmağına bir neçə gün qalanda əri İsmayıl bəy də gəldi İrəvana. C. M.. Bir il sonra Zeynəb bir oğlan doğdu. M. İ..
2. məc. Çıxmaq, görünmək, tülu etmək (göy cisimləri haqqında). Ay doğdu, işıq verdi; Yara yaraşıq verdi. (Bayatı). Səhər oldu, ay gizləndi, gün doğdu. Q. Z.. <Dursun:> Səlimqızı, bildirçinlər səhər günəş doğarkən, axşam günəş batarkən oxuyurlar. C. C.. Bu gecə doğmuş həqiqət günəşi; Parlamış üzlərə zəhmət günəşi. M. Müş..
3. Meydana çıxmaq, ortaya çıxmaq, əmələ gəlmək, törəmək, irəli gəlmək, nəşət etmək, hasil olmaq. Qələm tez-tez qələmdandakı davata batırılıb kağızın üzərində dola- şır, sətir-sətir dalınca doğur, qəmli şairin ürəyini yüngülləşdirirdi. Ç..
4. köhn. Doğulmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • doğdurmaq — «Doğmaq»dan icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • mücəgində — doğmaq: (Qax) yaşı çatmamış doğmaq. – Bu dana mücəgində doğup …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • küçükləmək — f. 1. Balalamaq, doğmaq (it cinsindən olan heyvanlar haqqında). Köpək küçüklədi. Qurd küçüklədi. 2. vulq. Doğmaq (təhqir məqamında). Qızı küçükləyəndə, adam bilib subaylığım ilə 40 manat xərcə düşdüm. M. C.. 3. Ağacın dibindən zoğlar çıxmaq, bic… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • arpa-buğda — I (Tabasaran) göy qurşağı II (Qazax, Şəmkir) növbə ilə oğlan və ya qız (doğmaq, olmaq). – Sona arpa buğda doğor, nişil oğlan doğdu, biyil də qız doğuf (Qazax); – Navatın uşağı həmişə arpa buğda olur, gəh oğlan, gəh qız doğur (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bicəgi — doğmağ: (Salyan) ilkinə doğmaq. – Tükəzban bicəgi doğdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • bijəyində — (Qazax) doğmaq vaxtı çatmamış, doğum yaşına çatmamış (heyvan). – Bu düyə bijəyində doğdu, hələ gələn il doğasıydı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • cüt — yətirməx’: (Qazax) ekiz doğmaq. – Hasanın inəyi cüt yətirif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ərəmix’ləməx’ — (Qazax) doğmaq qabiliyyətini itirmək. – Bu inəx’ doğmor, üç ildi ərəmix’leyif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • pəndəm — (Borçalı, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz) bacarıqsız. – Pəndəm uşax bir qarpızı ordan biryə:tirəmmədi (Şəmkir); – O, yaman pəndəm uşaxdı (Tovuz) Pəndəm olmax (Göyçay, İsmayıllı, Qazax, Ucar, Zəngəzur) – qəbz olmaq. – O qədər yedi ki, lap pəndəm oldu… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”